Přejít k obsahu


Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku

Citace:
JAKOUBEK, M. Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku. první. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 347 s. ISBN: 978-80-7325-230-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vojvodovo: the Ethnology of a Compatriot Village
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Centrum pro studium demokracie a kultury
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětem knihy je dnes již neexistující společenství českých evangelíků ve vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku. Tato obec byla založena v roce 1900 asi dvaceti rodinami, které z důvodu náboženských rozporů a nedostatku půdy opustily českou vesnici Svatá Helena v (dnes rumunské části) Banátu. Ve Vojvodovu se pak v letech 1900-1950 utvářelo a vzkvétalo specifické společenství, charakteristické relativním ekonomickým blahobytem a vypjatou protestantskou morálkou, které se v mnoha ohledech odlišovalo od bulharského okolí. Byla to nejen odlišná architektura, efektivní hospodářské postupy, pečlivě udržovaná čistota veřejných prostor, ale také náboženská horlivost, morální bezúhonnost, píle a pracovitost či proslulá zpěvnost vojvodovských obyvatel, co vysloužilo Vojvodovu široko daleko pověst vzorové obce. Stabilní populační růst a nedostatek půdy sice během první poloviny 20. století vyvolal dvě vystěhovalecké vlny - první z nich směřovala v letech 1928-1929 do Argentiny, druhá pak v letech 1934-1935 do obce Belinci v severovýchodním Bulharsku - přesto však Vojvodovo coby česká obec existovalo až do konce 2. světové války. Bulharská historie tohoto společenství pak končí v letech 1949-1950, kdy se naprostá většina zdejších Čechů v rámci poválečných přesunů obyvatelstva vystěhovala do řady obcí na jižní Moravě. Tato kniha rozkrývá mnoho rovin vojvodovské české komunity, ať již je to religiozita, hospodářství, jazyk či vztah ke smrti, a zpracovává je způsobem, který dává vyniknout životu vojvodovských obyvatel v první polovině minulého století v jeho rozmanitosti i kráse.
Abstrakt EN: This book is devoted to Vojvodovo, a Czech village in north-western Bulgaria, founded in 1900 by about twenty evangelical families from the Czech village of Svatá Helena in (what is today the Romanian part of) Banat. The families left the latter place because of religious disputes and a shortage of land. Although Bulgaria engaged in several armed conflicts in the first decades of the twentieth century, the village of Vojvodovo flourished economically and the number of its inhabitants rose steadily during that period. Economic prosperity, based almost exclusively on agriculture, however, stumbled on the problem of land shortage after a certain time, which made a part of the inhabitants leave the village in 1928. This group believed the rumours about the country of opportunities and resettled to Argentina. In 1925, few years before their departure, the village split confesionally when several members of the local Methodist congregation separated and became Darbists. In 1926 a Czech supplementary school was opened in Vojvodovo. The village was overcrowded and suffered serious land shortage again in 1934/35, this time a part of Vojvodovans left to the Turk village of Belinci in north-eastern Bulgaria, the region of Ludogorie (Deli-Orman). We can say that the history of the Czech settlement of Vojvodovo, as well as Belinci, ends in 1949-1950, when an overwhelming majority of Czech inhabitants (circa 700 persons or 200 families) left the villages as a part of post-war migratory processes organized under inter-state agreements and resettled to several villages in the South Moravia region of the Czechoslovak Republic. Vojvodovans were renowned for their religious fervour throughout the whole period of its existence, as well as for the exemplarity of their farming technology and administration of communal matters. Vojvodovo was admired by local Bulgarian population as well as Bulgarian state administration which proclaimed the village, in the words of Bulgarian minister, exemplary. Vojvodovo has enjoyed this kind of reputation in Bulgarian regional context and within Bulgarian academic discourse until these days. It may be said that its good reputation reflects the good image of Czechs maintained among Bulgarians after the liberation as well as today.
Klíčová slova

Zpět

Patička