Přejít k obsahu


Sesek - zapomenutá česká obec v Bulharsku

Citace:
JAKOUBEK, M. Sesek - zapomenutá česká obec v Bulharsku. Český lid (Etnologický časopis), 2010, roč. 97, č. 2, s. 35-50. ISSN: 0009-0794
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sesek - Forgotten Czech village in Bulgaria
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Etnologický ústav Akademie věd České republiky
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Sesek - zapomenutá česká obec v Bulharsku; svým charakterem se jedná o stať povýtce historickou, k jejímuž sepsání dal popud archivní výzkum. Jejím tématem je existence již více než sto let zaniklé první české obce v Bulharsku, Seseku, kde po tři roky sídlili (nejen) přesídlenci ze Svaté Heleny předtím, než roku 1900 založili ves Vojvodovo. Třebaže o Seseku se zmiňují vlastně všichni autoři, kteří se daným obdobím (pre)vojvodovské historie zabývali, spočívá hlavní přínos tohoto textu v komplexním přístupu k dané tematice, kdy jsou v rámci jediné stati kriticky shrnuty veškeré dostupné informace k českému osídlení dané lokality, společně s prezentací doposud neznámých archivních materiálů. Doplňkem textu je pak komentované vyprávění o putování na Sesek a dále jednoho z nejstarších žijících (ex)Vojvdoovčanů tak, jak je slýchával od přímých účastníků odpovídajících událostí.
Abstrakt EN: The text describes the history of the first Czech village in Bulgaria ? Sesek. It is the first attempt to present systematically all known information about this village scattered in publications, unpublished materials and archives. One of the main purposes of the study is to prove that ?Sesek? was de iure as well as de facto standard village inhabited by (primarily though not exclusively) Czech families ? migrants from the Czech village Svatá Helena in Rumanian Banat, not just a ?place? these went through on their way to later founded Vojvodovo (usually presumed to be the only Bulgarian Czech village).
Klíčová slova

Zpět

Patička