Přejít k obsahu


Vojvodovští Češi očima svých sousedů

Citace:
JAKOUBEK, M. Vojvodovští Češi očima svých sousedů. Český lid (Etnologický časopis), 2010, roč. 97, č. 3, s. 281-299. ISSN: 0009-0794
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Vojvodovo Czechs through the eyes of their neighbors
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Etnologický ústav Akademi věd České republiky
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá obrazem české komunity obývající v letech 1900-1950 bulharskou obec Vojvodovo v očích jejich sousedů, Bulharů, resp. Turků. Konceptuální rámec textu tvoří koncepce imagologie bulharského bohemisty V. Todorova a jeho českých kolegů bulharistů sdružených okolo osoby prof. Z. Urbana. Vedle přímých rozhovorů s informátory provedených autorem slouží jako další zdroj výpovědí o vojvodovských Češích také memoárové texty bulharských autorů, někdejších českých sousedů. Pamětnické výpovědi jsou nejprve podle jejich obsahu utříděny do kumulů tematizujících jednotlivé charakteristiky vojvodovské české komunity. Jednotlivé charakteristiky jsou následně komentovány a podrobeny kritickému srovnání se závěry badatelsky zaměřených autorů věnujících se dané problematice. V závěru stati je pak z jednotlivých komponent sestaven souhrnný obraz vojvodovských Čechů nahlížených očima okolního obyvatelstva.
Abstrakt EN: In the tradition of imagology, as it was elaborated in the works of V. Todorov and Z. Urban, the author presents an image of the Czech community living in a village of Vojvodovo in Bulgaria from the beginning of the 20th century till 1950, as it was seen through the eyes of their neighbors. As a source the author uses published texts as well as unpublished memoirs dealing with Vojvodovo, and testimonies gathered during his fieldwork in Vojvodovo in a period 1997?2009. Derived from the mentioned sources, the final image of the Czechs in Vojvodovo is very positive. It presents them as a noticeably united group of puritans, who were industrious in an exemplary manner, primarily peasants, nevertheless very good traders, neat and culturally advanced, honest and willing, which made them good neighbors, except the fact that they were not very hospital to strangers.
Klíčová slova

Zpět

Patička