Přejít k obsahu


O Vojvodovských Bulharech

Citace:
JAKOUBEK, M. O Vojvodovských Bulharech. AntropoWebzin, 2010, č. 3, s. 211-217. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On Vojvodovo Bulgarians
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: V nedávných letech byl zaznamenán velký zájem o obec Vojvodovo, článek se zabývá vojvodovskými Bulhary a jejich soužitím.
Abstrakt EN: In recent years, there was a great boom of publications on the village of Vojvodovo. Although there was a plenty of contributions on this topic in scholarly journals recently, there are still some blind spots that remain uncovered by the scholars. One of these are the Vojvodovo Bulgarians, who were ? since the 1920s ? the second most numerous (!) group of Vojvodovo inhabitants. It is them, the local Vojvodovo Bulgarians, the neighbors of the Vojvodovo Czechs, whose identities, changing in the course of time, we describe in this study.
Klíčová slova

Zpět

Patička