Přejít k obsahu


Nazvanija oděždy v russkoj i češskojh frazeologii

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Nazvanija oděždy v russkoj i češskojh frazeologii. In Sovremennyje paradigmy lingvistiki: tradiciji i innovaciji. Volgograd: Peremena, 2005. s. 361-364. ISBN: 5-88234-777-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Denominations of clothing in Russian and Czech phrasemes
Rok vydání: 2005
Místo konání: Volgograd
Název zdroje: Peremena
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: V ruštině a v češtině existují frazémy, odrážející specifické zvláštnosti národní historie, rozdíly v kontaktech s jinými národy. Identičnost frazémů je ve srovnávaných jazycích ojedinělá, v některých případech se setkáváme v ruštině se synekdochou. Etnokulturní specifičnost se projevuje v odlišném použití názvů oblečení ve stejném frazému (dělo v šljapě - je to v kapse, už je ruka v rukávě). K produktivním výrazům v ruských frazémech patří slovo rubacha /košile/, v češtině čepice. Pro pochopení ruských frazeologismů je nezbytná znalost historie, folkloru a děl klasické literatury. Správnost pochopení frazémů může být ztížena podobným vyjádřením obrazu, ale s opačným významem.
Abstrakt EN: Phrasemes exist both in Russian and Czech. They reflect specific particularities of national history, differences in contacts with other nations. Identity of phrasemes is an isolated phenomenon, we meet synecdoche in some cases in Russian. Ethnocultural specificity becomes evident in varied use of denominations of clothes in the same phraseme (dělo v šljapě - it is agreed, they have made a match of it). The word rubacha (shirt) in Russian, the word čepice (cap) in Czech belongs to productive Russian phrasemes. Good knowledge of history, folklore and works of classical literature is necessary to understand Russian phrasemes. A correct understanding of phrasemes may be made more difficult by a similar expression of image, but with an opposite sense.
Klíčová slova

Zpět

Patička