Přejít k obsahu


Formirovanije social´noj kompetenciji molodeži V Češskoj Respublike

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Formirovanije social´noj kompetenciji molodeži V Češskoj Respublike. In Problemy žiznennogo vybora podrostkov i molodeži v uslovijach social´nych peremen. Volgograd: VGIPK PO, 2005. s. 241-262. ISBN: 5-7087-0048-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Formation of social competences of the youth in the Czech Republic
Rok vydání: 2005
Místo konání: Volgograd
Název zdroje: VGIPK PO
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Stať je věnována vkladu psychologů FPE ZČU v Plzni v oblasti rozvíjení sociálních kompetencí. Jedná se o rozvíjení osobnostních a sociálních rysů, ale i sociálního klimatu třídy. Jsou uváděny a analyzovány některé specifické organizační formy, metody a techniky práce uplatňované ve školním kolektivu. Pozornost je věnována analýze utváření sociálních kompetencí na různých stupních škol při výuce různých předmětů. Do projektu zaměřeného na rozvíjení sociálních kompetencí jsou zapojováni studenti psychologie FPE, vyvijející aktivní činnost na ZŠ a SŠ.
Abstrakt EN: The article is dedicated to the contribution of psychologists of the Faculty of Education, WBU in Plzeň in the field of development of social competences. It is about the development of personal and social features, but also social climate in the class. Some specific and organizational forms, methods and techniques of work are mentioned and analysed that are used in the school group. Attention is paid to the analysis of forming social competences in various instructional levels at teaching of different subjects. Students of psychology of the Faculty of Education showing great activity at primary and secondary schools are involved in the project aimed at the development of social competences.
Klíčová slova

Zpět

Patička