Přejít k obsahu


Komp´jutěrnaja leksika i russkij jazyk

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Komp´jutěrnaja leksika i russkij jazyk. In Cizí jazyky VII. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 65-75. ISBN: 80-7043-353-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Vocabulary of computer technology in Russian
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: V oblasti vypočetní techniky převládají technicismy anglického původu, které se transformují ve slangové výrazy. Specifičnost ruského profesního i zájmového slangu spočívá v jeho typické expresivitě, humorných slovních hříčkách apod. na internetových stránkách i v tisku jsou poměrně časté transformace anglických i ruských frazémů (slovesných, jmenných), okřídlených výrazů, ruských přísloví. Zkoumaný materiál lze využít rovněž při výuce ruského jazyka (přiložena ukázka lexikálně gramatických cvičení).
Abstrakt EN: Terms of English origin in the vocabulary of computer technology prevail and they are transformed into slang expressions. The specificity of Russian professional and hobby slang consists in its typical expressivity, funny puns on words etc. On web pages and also in press, there are rather frequent transformations of English and Russian phrasemes (verbal, nominal), dicta, but also Russian proverbs.
Klíčová slova

Zpět

Patička