Přejít k obsahu


Ruský jazyk a problémy interference v současné době

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Ruský jazyk a problémy interference v současné době. In Cizí jazyky VIII.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 77-89. ISBN: 978-80-7043-585-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Russian and problems of interference at present
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Interference představuje složitý psychologický a lingvistický fenomén v cizojazyčné výuce. Na vysoké škole je aktuální fonoprodukční , ale i fonopercepční interference ruštiny. V současné době je angličtina prvním cizím jazykem, u studentů jsou zaznamenávány její vlivy v oblasti ruské fonetiky. Je nutné postupně překonávát skrytou interferenci, tj. učit studenty idiomatickému vyjadřování. Na příkladech je vysvětlován výskyt a projevy kombinované a mezijazykové interference s cílem předcházet těmto jevům při překladu v cizím jazyce. V článku jsou uváděny příklady interference s cílem předcházet a eliminovat interferenční vlivy při studiu ruštiny.
Abstrakt EN: Interference is a very complex psychological and linguistic phenomenon appearing in all linguistic levels. We meet with ?phonoperceptional? and ?phonoproductive? interferences at universities if compared with the past. For some time, English as the first foreign language has been influencing the speech of students of Russian from the phonetic point of view. Russian loses its idiomaticness in consequence of hidden interference. Research showed that combined and interlingual interferences are the most frequent in translation. In the paper various examples of interference which occur at learning of Russian are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička