Přejít k obsahu


Žofková Hana, Eibenová Claudia, Liptáková Zuzana, POJECHALI 6

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Žofková Hana, Eibenová Claudia, Liptáková Zuzana, POJECHALI 6. ALBRA, spol.s.r.o redakce SPL - Práce, 2010.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Žofková Hana, Eibenová Claudia, Liptáková Zuzana, POJECHALI 6
Rok vydání: 2010
Název zdroje: ALBRA, spol.s.r.o redakce SPL - Práce
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Posouzení celkového souladu učebnice s obecnými a kurikulárními dokumenty a rámcovými vzdělávacími programy; odborná správnost obsahu učebnice; přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků; metodické a didaktické zpracování učebnice; didaktická vybavenost učebnice
Abstrakt EN: Examination of overall accordance of the textbook with general and curricular documents and framework educational programme; professional correctness of the contents of the textbook; adequacy and suitability of the textbook to the age and acquired competences of pupils; methodical and didactical processing of the textbook; didactical design of the textbook.
Klíčová slova

Zpět

Patička