Přejít k obsahu


Algoritmy řízení a regulace výstupního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky

Citace:
PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T., MOLNÁR, J. Algoritmy řízení a regulace výstupního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky. Electroscope, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1802-4564
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control algorithms for output voltage source inverter of diesel-electric supply unit
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce popisuje algoritmy řízení a regulace výstupní části výkonové centrální napájecí jednotky, která je tvořena třífázovým čtyřvětvovým napěťovým střídačem se sinusovým filtrem na výstupu, se zaměřením na PWM techniky. Jsou zde popisovány dvě modulační techniky a srovnány jejich vlastnosti z hlediska možností využití a funkce v celém regulačním systému jednotky: (i) rozšířená sinusová PWM a (ii) vektorová PWM v souřadném systému abc. Dále je navržen regulační systém, který umožňuje jednotce napájet libovolnou symetrickou i nesymetrickou zátěž nebo jejich kombinace se zachováním symetrické soustavy výstupního napětí. Správná funkce navržených PWM algoritmů a regulačního systému byla ověřena jak na simulačním modelu, tak na laboratorním prototypu o jmenovitém výkonu 18kVA.
Abstrakt EN: This work describes control algorithms of the output part of a central power supply unit which is composed of a three-phase four-leg voltage source inverter with a sinusoidal filter at the output, with focus on PWM strategies. There are described two modulation strategies and they are compared from their properties and utilization possibilities in the control system of the supply unit point of view: (i) extended carrier based PWM and (ii) space vector PWM in abc coordinate system. Further, there is described a designed control system which enables to supply arbitrary symmetrical or unsymmetrical load or their combination with symmetrical output voltage at the output of the converter. The proper function of the designed control algorithms and the control system has been verified by simulations as well as on a laboratory prototype of rated power of 18kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička