Přejít k obsahu


Atlantismus v době krize

Citace:
HLAVÁČEK, P. Atlantismus v době krize. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 249 s. ISBN: 978-80-7043-972-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Atlantism in time of crisis
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Pavel Hlaváček
Abstrakt CZ: Tato kniha představuje komparaci atlantických krizí od vzniku NATO do konce první dekády 21. století. Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku, jak vážnou krizi a s jakými následky představoval konflikt, který vypukl mezi USA a evropskými členy NATO v souvislosti s americko-britskou intervencí v Iráku. Docházíme k závěru, že očekávaný konec atlantismu nenastane. Na druhé straně je patrné, že atlantický řád prochází v současné době zásadní změnou, patrně největší od konce druhé světové války.
Abstrakt EN: This book presents comparison of transatlantic crisis in the period since the foundation of NATO till the end first decade in the 21st century. Our aim has been to answer the following question: How serious has been the last conflict that broke out between USA and European members of NATO, as a result of the US-British intervention in Iraq? Our conclusion is that we will not face the end of Atlanticism, as some expected. However, it is obvious for us, that the Atlantic order is currently undergoing crucial change, perhaps the deepest since the end of the Second World War.
Klíčová slova

Zpět

Patička