Přejít k obsahu


Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání

Citace:
FIALA, P. Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání. In Elektrotechnika a informatika 2010. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 31-34. ISBN: 978-80-7043-914-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Platform for Receiving and Monitoring of DVB
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Pavel Fiala
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá realizací DVB přijímače na osobním počítači.Pro tento účel byl zvolen operační systém Linux. Hlavním záměrem práce bylo vytvoření aplikace pro monitorování digitálního vysílání.
Abstrakt EN: This paper is focused on realization of DVB receiver for personal computer platform. For this purpose Linux operating system was chosen. The main objective of this work is to develop application for monitoring digital broadcasting.
Klíčová slova

Zpět

Patička