Přejít k obsahu


Senior Companion CZ

Citace:
HAJIČ, J., IRCING, P., ROMPORTL, J., PTÁČEK, J., CINKOVÁ, S. Senior Companion CZ. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Senior Companion CZ
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni; Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Prof. RNDr. Jan Hajič Dr. , Ing. Pavel Ircing , Ing. Jan Romportl Ph.D. , Mgr. Jan Ptáček , Mgr. Silvie Cinková
Abstrakt CZ: Senior Companion CZ kombinuje v jedné aplikaci poslední výsledky výzkumu v českém jazyce v oblasti: Automatické rozpoznávání řeči (ASR), Pochopení přirozeného jazyka (NLU), Generování přirozeného jazyka (NLG) a Text-to-Speech (TTS), a magement dialogu (DM) pro přirozený dialog s člověkem. Některé součásti, speciálně vyvinuté v projektu Senior Companion CZ předčí nejlépší stávající výsledky, měřeno standardními kvantitativními metrikami používanými v této vědní oblasti (např. POS, morfologické taggery, atd.).
Abstrakt EN: The Czech Companion demonstrates that recent advances in Czech language: Automatic Speech Recognition (ASR), Natural Language Understanding (NLU), Natural Language Generation (NLG) and Text to Speech (TTS) synthesis can be combined with existing dialogue management (DM) techniques to build a dialogue system for natural-sounding dialogue. Certain components specifically developed in the Companions project surpassed the best existing results, as measured by the standard quantitative metrics used in the field (e.g., Czech and English full POS and morphological taggers, etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička