Přejít k obsahu


Software pro analýzu dat z DBLP a citeseeru

Citace:
FIALA, D. Software pro analýzu dat z DBLP a citeseeru. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for analyzing DBLP and citeseer data
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento software byl vyvinut v rámci projektu 2C06009 spolufinancovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Skládá se ze čtyř modulů umožňujících analýzu data z DBLP a CiteSeeru. Data z těchto dvou digitálních bibliografických databází lze importovat do relační databáze a do hloubky prozkoumat. Tento software je implementací nových evaluačních metod, jež umožňují vytvářet žebříčky významných vědců dolováním z dat zmiňovaných digitálních knihoven.
Abstrakt EN: This software has been developed within the project 2C06009 co-funded by the Ministry of Education of the Czech Republic. It consists of four modules that allow for a scientometric analysis of DBLP and CiteSeer data. Data from these two digital bibliographic libraries can be imported into a relational SQL database and thoroughly examined. This software implements novel evaluation methods that enable creating rankings of influential researchers by mining from the above digital libraries.
Klíčová slova

Zpět

Patička