Přejít k obsahu


Ontologie v roli tlumočníka

Citace:
ČERBA, O. Ontologie v roli tlumočníka. Ostrava, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ontology as an interpreter
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Ontologie představují pro mnoho uživatelů geoinformačních technologií poněkud problematický výraz. Na jedné straně se velice často vyskytuje v mnoha článcích, přednáškách a odborných pojednáních. Na straně druhé by se najde jen velice skutečných uživatelů ontologií. Jsou tedy ontologie pouhým módním výrazem nebo jejich implementace ve světě geoinformačních technologií má smysl a význam? Účelem tohoto příspěvku je pokusit se na tuto otázku odpovědět. Vzhledem k tomu, že téma ontologie je velice rozsáhlé a teorie ontologií byla v minulosti často zpracovávána, je vhodné výhody ontologií ukázat na konkrétním příkladu. Jako oblast aplikace ontologií byly zvoleny klasifikační systémy užívané pro prostorová data zabývající se pokryvem krajiny. Tento typ prostorových dat je vyžadován mnoha uživateli, jako například odborníky na ochranu přírody nebo územní plánování.
Abstrakt EN: Ontologies represent slightly problematic term for many users of geospatial technologies. On the one hand, they be occurring in many articles, lectures and essays very often. On the other hand, it is very difficult to find really beneficial users of ontologies. Are ontologies only a buzzword or have their implementations in the world of geospatial technologies any sense and meaning? To try to answer this question is the purpose of this paper. As the topic ?ontology? is very large and the theory of ontologies has been processed in the past quite often, it is appropriate to show benefits of ontologies in a specific example. As the application of ontologies there were chosen classification systems used for spatial data focused on land cover. This type of spatial data is required by many users, such as experts on nature conservation or spatial planning.
Klíčová slova

Zpět

Patička