Přejít k obsahu


HUMBOLDT Scenario Forest

Citace:
ČERBA, O., POSPÍŠIL, M., FRYML, J., CHARVÁT, K. HUMBOLDT Scenario Forest. Ostrava, 2011., ISBN: 978-80-248-2366-9,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: HUMBOLDT Scenario Forest
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Martin Pospíšil , Josef Fryml , Karel Charvát
Abstrakt CZ: Projekt Humboldt byl dokončen září 2010. Naplnění záměrů projektu bylo demonstrováno v devíti scénářích, které pokrývají převládající témata spojená s harmonizací dat v Evropských zemích. Harmonizace lesnických dat je společné téma jak na národní tak na přeshraniční úrovni. Humboldt scénář Les (HS Forest) je zaměřený hlavně na spojení dat pokryvu území a vegetace s daty vodních zdrojů, managementu rizik a ochrany. Tento příklad je uveden harmonizací pojmových schémat. Pravidla mapování mezi schématy, zdrojového datového modelu Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) a cílového datového modelu Corine Land Cover (CLC)2006, jsou definována pomocí Humboldt Alignment Editor (HALE). Fungování HALE je předvedeno použitím příkladů mapovacích funkcí pro prvky a atributy. OPRL definují principy hospodářské úpravy lesů podle přírodních lesních oblastí České republiky.
Abstrakt EN: The Humboldt project was finalized in September 2010. Objectives were demonstrated by nine scenarios, which covered most of relevant themes connected with data harmonization process in most of European countries. Data harmonization in forestry is common theme on national level and as cross border theme too. The Humboldt Scenario Forest (HS Forest) is focused mainly on land cover and vegetation integration with data for water resources, risk management and protection. This application case deals with the harmonisation of conceptual schemas. Mapping rules between schemas of the source data Regional Plans of Forest Development (RPFD) and the target data model of Corine Land Cover (CLC) 2006 are defined using Humboldt Alignment Editor (HALE). The HALE functionality is illustrated using examples of mapping functions on features and attributes. RPFD are the defining principles of forest management according to the natural forest areas in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička