Přejít k obsahu


3D tisk z GIS (nejen) pro účely památkové péče

Citace:
JEDLIČKA, K. 3D tisk z GIS (nejen) pro účely památkové péče. Státní zámek Kozel, 2010., ISBN: 978-80-7399-113-5,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 3D printing not only for purposes of national heritage care
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Autoři: Ing. Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na vytvoření podkladových dat pro 3D model exteriérů Státního zámku Kozel. Popisuje principy úpravy zdrojových dat, výběr optimálních metod, vlastní provedení prostorové harmonizace heterogenních vstupních dat a vytvoření 3D modelu. Do databáze památkové péče paGIS doplňuje podrobnější datové struktury. Dále je řešena vhodná úprava modelu pro 3D tisk. K úpravám zdrojových dat, zpracování doměřených dat, vytvoření plošné reprezentace areálu a generování digitálního modelu reliéfu (reprezentovaného pomocí TIN) byl použit software společnosti ESRI.
Abstrakt EN: The work is focused on creating the underlying data for the 3D exterior model of the State Chateau Kozel. It describes the principles of editing the source data, optimal method, the actual implementation of the harmonization of heterogeneous spatial data input and create a 3D model. The database complements heritage conservation Pagis detailed data structures. It is solved by appropriate adjustment model for 3D printing. To edit the source data processing measured data representation of a surface area and generating a digital elevation model (represented by TIN) software was used ESRI.
Klíčová slova

Zpět

Patička