Přejít k obsahu


Kinship, Social Organization and Genealogical Manipulation in Gypsy Osadas in Eastern Slovakia

Citace:
JAKOUBEK, M., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Kinship, Social Organization and Genealogical Manipulation in Gypsy Osadas in Eastern Slovakia. Romani Studies, 2006, roč. 16, č. 1, s. 63-82. ISSN: 1528-0748
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Kinship, Social Organization and Genealogical Manipulation in Gypsy Osadas in Eastern Slovakia
Rok vydání: 2006
Místo konání: Liverpool
Název zdroje: University of Liverpool Press
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D. , Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou příbuzenství, genealogických manipulací a rodiny v prostředí cigánských osad na východním Slovensku
Abstrakt EN: The article deals with the problem of kinship, genealogy and genealogical manipulation and is based on a fieldwork in Gypsy settlements in Eastern Slovakia
Klíčová slova

Zpět

Patička