Přejít k obsahu


Ritual impurity and kinship in Gypsy osada in eastern Slovakia

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. Ritual impurity and kinship in Gypsy osada in eastern Slovakia. Romani Studies, 2005, roč. 15, č. 1, s. 1-29. ISSN: 1528-0748
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ritual impurity and kinship in Gypsy osada in eastern Slovakia
Rok vydání: 2005
Místo konání: Liverpool
Název zdroje: Liverpool University Press
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá problematikou rituální nečistoty a jejího vztahu k příbuzenství v prostředí cigánských osad na východním Slovensku
Abstrakt EN: The texts deals with the concept of im/purity in Gypsy settlements in Eastern Slovakia and its connection to kinship
Klíčová slova

Zpět

Patička