Přejít k obsahu


Otto Neurath: vznik metody Isotype

Citace:
HANZELÍNOVÁ, L. Otto Neurath: vznik metody Isotype. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 51-61. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Otto Neurath: origin of Isotype method
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Lada Hanzelínová
Abstrakt CZ: Ve dvacátých letech dvacátého století založil Otto Neurath novou metodu obrazové reprezentace informací. Ta se později stala novou metodu komunikace, a to až do té míry, že se pokusila vytvořit nový pomocný jazyk s názvem Isotype. Isotype je akronymem International System of Typographic Education. Původně byla tato metoda známá jako Vídeňská metoda obrazové statistiky (Wiener Methode der Bildstatistik). Její rozvoj je spojen převážně s působením Společenského a hospodářského muzea ve Vídni (Gesellschafts und Wirtschaftsmuseum in Wien, jinak také Ge-Wi-Mu), jehož iniciátorem a ředitelem byl právě Otto Neurath. Isotype je systematizovaný soubor grafických znázornění ? piktogramů, jejichž pomocí byla v počátcích srozumitelně prezentována statistická data široké veřejnosti. Tato metoda využívá standardizace jednotlivých symbolů, jejich spojování, zvyšování množství opakováním či standardizaci barevnosti. Později se rozvinula do šířeji používané obrazové komunikace a ovlivnila i oblasti typografie. Motivy, které Neuratha vedly k vytvoření metody Isotype, a vlivy, které formovaly jeho koncepci, lze rozdělit do tří okruhů: rodinné prostředí a výchova; politicko-sociální vlivy; vzdělávací a osvětová činnost. Zatímco politicko-sociální vlivy a Neurathova vzdělávací a osvětová činnost představovaly bezprostřední impulz pro vznik metody Isotype, rodinné zázemí a způsob výchovy ovlivnily především výslednou podobu celého systému ? sdělování informace bez použití textu prostřednictvím názorných obrázků.
Abstrakt EN: A source for founding of ISOTYPE (International System of Typographic Education) we found in twenties in 20. centuary, when Otto Neurath came out with Vienna method of picture statistics. There were many conditions influencing formation of this method which could be divided in three areas: politic and social believes, family and education. His politic and social believes could be a reason for focusing on wold wide understanding and comprehension. Through his type of marxism Otto Neurath struggle for achievement of main, social goul ? better standart of living and better life mood. This was achieved by community and education activity of the Museum of Economy and Sociaty, which Otto Neurath was in 1925 founder and manager. ISOTYPE was basic communication technique. Because statistical data were hard understandable for workers and Neurath considered them to main power of decision making, he strove for creating of easy, visual way. Otto Neurath?s father opened world for his son and enabled him to learn distinction between information and art illustration and museen. Hieroglyphs guidance and desire for understanding withouts words are the basis of method ISOTYPE.
Klíčová slova

Zpět

Patička