Přejít k obsahu


O povaze vědy: věda v kulturních kontextech

Citace:
DEMJANČUK, N. O povaze vědy: věda v kulturních kontextech. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 155 s. ISBN: 978-80-7043-921-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the Nature of Science: Science in the Cultural Contexts
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk CSc.
Abstrakt CZ: Autor vymezuje místo a roli vědy v kulturním prostoru, analyzuje základní mechanismy interakce vědy a kultury, studuje roli mytu, náboženství a umění ve formování evropské vědy.
Abstrakt EN: The author analyses the mechanisms of the cultural and the social determination of knowledge, conceptual means that transfer cultural context into science, mutual interconnections of myth, religion, arts, protoscience, science, philosophy.
Klíčová slova

Zpět

Patička