Přejít k obsahu


Rešerše řešení výkonového obvodu pro hybridní vozidla

Citace:
DRÁBEK, P., KOMRSKA, T. Rešerše řešení výkonového obvodu pro hybridní vozidla. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The recherche of power circuit of hybrid vehicles
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Tomáš Komrska
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá problematikou moderních topologií měničů navržených pro hybridní vozidla, kde pohon vozidla sestává z kombinace tradičního spalovacího motoru a elektrického pohonu. Výkonové obvody hybridních vozidel zajišťují přenos výkonu ze zdroje elektrické energie (generátor, baterie, superkapacitor apod.) k elektrickému motoru (alternativně i nazpět) a sestávají z různých typů měničů tvořících spojení zdroje energie ? elektrický motor. Výzkumná zpráva si klade za cíl zmapovat typy nasazovaných měničů určených pro hybridní vozidla.
Abstrakt EN: The research report deals with modern converter topologies designed for hybrid vehicles. Vehicle engine composed of traditional combustion engine and electrical drive. Power electronic circuits of hybrid vehicles enforced the transfer of the power from power source (generator, battery, super capacitor, etc.) to electrical machine, alternatively backward as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička