Přejít k obsahu


Moderní polovodičové součástky na bázi SiC

Citace:
DRÁBEK, P. Moderní polovodičové součástky na bázi SiC. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern semiconductor components based on SiC
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá rešerší vlastností moderních polovodičových součástek na bázi SiC (SilikonCarbide, karbid křemíku) a jejich perspektivnímu využití ve výkonové elektronice a elektrických pohonech a porovnáním polovodičových součástek na bázi křemíku (Si) a součástek na bázi SiC.
Abstrakt EN: The research report deals with recherche of properties of modern semiconductor components based on SiC. The next goal is th eperspective use of these components in the power electronics and electric drives. Also there is comparison with traditional Si components.
Klíčová slova

Zpět

Patička