Přejít k obsahu


Cigánská příbuzenská skupina. Antropologická perspektiva

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Cigánská příbuzenská skupina. Antropologická perspektiva. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 203-221. ISBN: 978-80-210-4439-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Gypsy kinship web. Anthropological perspective
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá některými aspekty příbuzenství, manželství a rodiny v cigánské příbuzenské síti v České a Slovenské republice
Abstrakt EN: The text deals with some aspects of kinship and the family in a Gypsy kin web in the Czech and Slovak Republics
Klíčová slova

Zpět

Patička