Přejít k obsahu


(Lokální) romské komunity - dekompozice pojmu (na příkladu lokality České Kamenice)

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. (Lokální) romské komunity - dekompozice pojmu (na příkladu lokality České Kamenice). In Antropologické symposium III.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 118-137. ISBN: 80-86898-06-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: (Local) Roma communities: decomposititon of the term
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá problematikou pojmu "komunita" a jeho užitím v sociálních vědách na příklad cigánské příbuzenské sítě
Abstrakt EN: The text deals with the problem of use of the term "community" in social sciences. Based on a fieldwork in a Gypsy "locality"
Klíčová slova

Zpět

Patička