Přejít k obsahu


Dynamické zatížení komponent pohonu elektrické lokomotivy vyvolané zkratovým momentem motoru

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamické zatížení komponent pohonu elektrické lokomotivy vyvolané zkratovým momentem motoru. Prague, 2011., ISBN: 978-80-87012-31-4,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic load of electric locomotive drive caused by short-circuit traction motor moment
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: příspěvek se zabývá matematickým modelováním dynamické odezvy elektrické lokomotivy vyvolané zkratovým momentem trakčního motoru. Ve srovnání s předcházejícícmi modely pohonu dvojkolí rotor elektromotoru je charakterizován poddajným hřídelem uloženým na poddajných valivých ložiskách. Paket plechů válcového typu je spojen paralelními tyčemi se dvěma kruhy nakrátko. V důsledku silného rozkmitání může nastat ztráta silového záběru v ozubení. tento nelineární vliv a dynamické zatížení individuálního pohonu s mnoha stupni volnosti je vyšetřován využitím kondenzovaného matematického modelu sestaveného metodou modální syntézy.
Abstrakt EN: The paper dealswith mathematical modelling of dynamic response of the electric locomotive wheelset drive caused short-circuit traction motor torque. In comparison with prior models of the wheelset drives the rotor of the electromotor is characterized by flexible shaft supported on flexible rolling-element bearings. The sheet metal packet of cylindrical shape is connected by parallel cooper bars with two shortcircuit rings. In consequence of strong excitation an interruption of gear mesh can be observed. This nonlinear effect and dynamic load of individual wheelset drive with large number of DOF is investigated using the condensed mathematical model created by modal synthesis method.
Klíčová slova

Zpět

Patička