Přejít k obsahu


Vzdělávací motiv jako důsledek a podmínka uplatnění didaktické znalosti obsahu

Citace:
LUKAVSKÝ, J. Vzdělávací motiv jako důsledek a podmínka uplatnění didaktické znalosti obsahu. In Veřejnost a kouzlo vizuality : rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 155-164. ISBN: 978-80-210-4722-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Educational motive as result and condition for the application of pedagogical content knowledge
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje na konkrétním příkladu využití konceptové analýzy jako nástroje didaktické reflexe ve výtvarné výchově. Analýza má hermeneutický charakter a ústí do porozumění propojenosti uměleckých konceptů a pre-konceptů účastníků vyjadřovaných v průběhu aktivity. Vzdělávací motiv je rozpoznanou vazbou mezi žákovským prekonceptem obsahu a expertní reprezentací tohoto obsahu, etablovanou v oblasti dané kultury. Postulování vzdělávacího motivu vyžaduje didaktickou znalost obsahu.
Abstrakt EN: Contribution presents example of conceptual analysis as a tool of pedagogical reflection in art education. This reflective process has a hermeneutic character and leads to judgments about connections between art concepts and participants pre-concepts, which are expressed during the activity. Educational motive is distinguishable connection between participants pre-concepts and culture generalize of its. To make this connection requires peadogogical content knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička