Přejít k obsahu


Práce s didaktickou znalostí obsahu u budoucích učitelů výtvarné výchovy

Citace:
LUKAVSKÝ, J. Práce s didaktickou znalostí obsahu u budoucích učitelů výtvarné výchovy. In Mezi viděním a věděním. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 56-60. ISBN: 978-80-7414-152-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: V textu je představen přístup k přípravě učitelů výtvarné výchovy v oblasti reflexe, analýzy a evaluace didaktického jednání. Principy přípravy odkazují ke dvěam teoretickým koncepcím -koncepci didaktické znalosti obsahu a konceptu reflektivního praktika. Dále jsou uvedeny metodické nástroje pro přípravu studentů a postup práce v semináři oborové diddaktiky na katedře výtvarné kultury FPE v Plzni. Na závěr je představen konkrétní úryvek textu ze získané studentské kasuistiky.
Abstrakt EN: The text present approach to training taeacher students in reflection, analysis and evaluation of pedagogical behaviour. Firts there are two theoretical starting points of trainig principles - pedagogical content knowledge and reflective practitioner. Next part stated methodical tools for trainnig teacher students in seminary of didactic in Department of art education in Faculty of education Pilsen. Final part presents excerpt of studentś casuistry.
Klíčová slova

Zpět

Patička