Přejít k obsahu


Konceptová analýza v učitelské reflexi tvořivé expresní výuky

Citace:
SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J., DYTRTOVÁ, K., HAJDUŠKOVÁ, L. Konceptová analýza v učitelské reflexi tvořivé expresní výuky. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu : sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 485-494. ISBN: 978-80-7368-769-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita
Autoři: doc. PaedDr. Jan Slavík CSc. , Mgr. Jindřich Lukavský , Mgr. Kateřina Dytrtová Ph.D. , Mgr. Lucie Hajdušková
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o výstupech z pokračování dlouhodobého výzkumu vzdělání učitelů výtvarné výchovy na fakultách v Plzni, Praze a v Ústí nad Labem. Je zaměřen na stav didaktických znalostí obsahu a počátečních dispozic reflektivního praktika studentů v oborově didaktické přípravě. Zvláštní pozornost je věnována jedinečné povaze umělecké tvorby a vztahům mezi osobní zkušeností a vizuální kulturou. Cílem příspěvku je nejenom uvést empiricko-výzkumné poznatky z akademického roku 20008/2009, ale též zprostředkovat nové znalosti o teoretickém modelu konceptové analýzy výuky ve výtvarné výchově.
Klíčová slova

Zpět

Patička