Přejít k obsahu


Od akce k reflexi - hledání vzdělávacích motivů

Citace:
LUKAVSKÝ, J. Od akce k reflexi - hledání vzdělávacích motivů. In Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2009, s. 171-184. ISBN: 978-80-7290-415-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From action to reflection ? searching of educational motives
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Článek popisuje vybrané situace ze skupinové artefiletické aktivity. Jejím námětem byl pohyb ve vymezeném prostoru a vnímání prožitku při jeho opakovaní. Po ukončení aktivity a shlédnutí jejího videozáznamu, následovala interpretace a reflektivní dialog mezi účastníky aktivity. V průběhu reflexe byly tematizovány jak osobní zážitky jednotlivých účastníků, tak její interpersonální rozměr, a dále přesahy do oblasti umění a kultury. O jednotlivých epizodách artefiletické aktivity je informováno z pozice pozorovatele (etic perspektiva) a z pozice samotných aktérů (emic perspektiva). V závěrečné části jsou doplněny rozpoznané souvislosti mezi osobními prožitky aktérů a jejich kulturním zobecněním ? vzdělávací motivy. Teprve jejich objevením a tematizací může být aktivita zasazena do rámce reflektivního zážitkového pojetí vzdělávání a stávat se podnětem k poučení a poznání.
Abstrakt EN: Contribution presents some selected situation of artefiletic activity. Subject of this activity was motion in a delimit space. Video recording of activity was showed to participants and becams a base of their reflection and interpretation. There are two epistemological position in this action: observer (etic perspective) and participants notices (emic perspective). Comparision of this two position gives a data to categorization different versions of expressive game. To know a version of game can help to discover educational motiv - distinquishable connection between participants preconcepts and culture generalization.
Klíčová slova

Zpět

Patička