Přejít k obsahu


Firmware pro bezkontaktní měření vibrací volných lopatek parních turbín

Citace:
KRAUS, V., KRUTINA, A., GEORGIEV, V., HOLÍK, M., POUPA, M. Firmware pro bezkontaktní měření vibrací volných lopatek parních turbín. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Firmware for the contactless measuring of vibrating blades
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Kraus , Ing. Aleš Krutina , Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev , Ing. Michael Holík , Ing. Martin Poupa Ph.D.
Abstrakt CZ: Firmware pro bezkontaktní měření vibrací volných lopatek parních turbín byl vytvořen pro FPGA obvod od firmy Altera v jazyce VHDL. Firmware umožňuje měření vibrací volných lopatek parní turbíny na základě měření časových diferencí pulsů generovaných z čidel pomocí vířivých proudů. Firmware je navržen pomocí generických vlastností jazyka VHDL a umožňuje použití až 100 senzorů pro měření vibrací. Naměřená data jsou zabalena do paketů a odeslána do PC. Komunikace s PC je založena na USB2.0. Pomocí firmwaru je možno detektovat vibrace od 10 ?m. Firmware je použit v zařízení, které slouží jako diagnostický systém pro vývoj parních turbín.
Abstrakt EN: Firmware for the contactless measuring of vibrating blades was designed for FPGA IC from Altera. The source code was written in VHDL. It allows to measure vibration of free blades. It supports up to 100 sensors. The measured data are packed and sent to PC via USB2.0. The resolution of vibrating blades is 10 ?m.
Klíčová slova

Zpět

Patička