Přejít k obsahu


Pokus o unifikaci advokátního řádu v prvé Československé republice

Citace:
BALÍK, S. Pokus o unifikaci advokátního řádu v prvé Československé republice. In Dny práva - 2008 - Days of law. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008. s. 415-424. ISBN: 978-80-210-4733-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Attempt at Unification Rules of Advocacy in the first Czechoslovak Republic
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita v Brně
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autorova pozornost je věnována osnově unifikovaného advokátního řádu, která byla v paragrafovaném znění připravena v r. 1936. Unifikovaný advokátní řád měl především odstranit odlišnosti advokátního práva v českých zemích, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Unifikace vycházela z práva platného v českých zemích. Zřízením Delegace advokátních komor jako druhé instance stavovské samosprávy měl být zajištěn jednotný výkon spravedlnosti na celém území ČSR. K přijetí unifikovaného advokátního řádu nakonec nedošlo, osnova je však i nyní zajímavou inspirací pro legislativce i praktiky z oboru advokátního práva.
Abstrakt EN: An attention of the author is paid to the unified Rules of Advocacy?s warp, which had been prepared in articulated wording in the year 1936. The unified Rules of Advocacy were in particular made to supersede the diversity of law on advocacy within the Czech countries, the Slovakia and Sub-Carpathian Russia. The unification stemmed mainly from the law valid within Czech countries. Establishing of Bars Delegation, as a second instance of state?s autonomy, was meant to secure the unified administration of justice all over the territory. The unified Rules of Advocacy had not been approved in their end; nevertheless the warp shall be an exciting inspiration for legislators or advocacy-law practitioners even in these days.
Klíčová slova

Zpět

Patička