Přejít k obsahu


Několik právněhistorických a právněfilosofických úvah o vztahu lékař-pacient a posléze lékař-pacient-zdravotní pojišťovna

Citace:
BALÍK, S. Několik právněhistorických a právněfilosofických úvah o vztahu lékař-pacient a posléze lékař-pacient-zdravotní pojišťovna. In Kongres medicínského práva III. ročník. Kniha abstrakt. Praha: Česká společnost medicínského práva, 2008. s. 23-30.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost medicínského práva
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Právněhistorické a právněfilozofické úvahy nad problematikou vztahu mezi lékařem a pacientem, respektive mezi nimi a zdravotní pojišťovnou.
Klíčová slova

Zpět

Patička