Přejít k obsahu


The Constitutional Court and the Supreme Administrative Court roles in the protection of fundamental rights of parties to administrative proceedings in the Czech Republic

Citace:
BALÍK, S. The Constitutional Court and the Supreme Administrative Court roles in the protection of fundamental rights of parties to administrative proceedings in the Czech Republic. In Almanac. Yerevan: NJHAR, 2008. s. 247-254., ISSN: 1829-0124
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Constitutional Court and the Supreme Administrative Court roles in the protection of fundamental rights of parties to administrative proceedings in the Czech Republic
Rok vydání: 2008
Místo konání: Yerevan
Název zdroje: NJHAR
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěk pojednává o ochranné roli Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu v České republice při ochraně základních práv účastníků při správním řízení.
Abstrakt EN: Posts and trade deals with the role of the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court in the Czech Republic to protect fundamental rights of the parties during the administrative proceedings.
Klíčová slova

Zpět

Patička