Přejít k obsahu


Soudce obecného soudu v řízení před Ústavním soudem ČR

Citace:
BALÍK, S. Soudce obecného soudu v řízení před Ústavním soudem ČR. In Ústavní základy soudní moci: sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2009. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 13-17. ISBN: 978-80-87382-02-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: General court judge in proceedings before the Constitutional Court of the CR
Rok vydání: 2009
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého v Olomouci
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou postavení soudců obecných soudů v řízení probíhajícím před Ústavním soudem ČR.
Abstrakt EN: This paper deals with the position of judges of general courts in proceedings before the Constitutional Court of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička