Přejít k obsahu


Náhrada žárovky pozitivní signalizace na železničním přejezdu

Citace:
HLOUŠEK, P., KONEČNÝ, I., ŠTÁL, P. Náhrada žárovky pozitivní signalizace na železničním přejezdu. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bulb replacement in positive road signal of level crosing
Rok vydání: 2010
Název zdroje: První SaZ Plzeň, a.s.
Autoři: Ing. Petr Hloušek Ph.D. , Doc. Ing. Ivan Konečný CSc. , Ing. Petr Štál
Abstrakt CZ: V současnosti probíhá ověřovací provoz náhrady pozitivní signalizace na přejezdu žárovkou pomocí zdroje světla s vysoce svítivými LED. Ověřovací provoz probíhá na přejezdu v Běšinách na trati Horažďovice - Klatovy. Hlavními výhodami nové konstrukce jsou lepší optické vlastnosti, vyšší životnost a nižší spotřeba energie. Zásadním rozdílem oproti jiným řešením je možnost náhrady bez výměny optiky, což je ekonomicky výhodné. Nová konstrukce zahrnuje kromě vlastního světelného zdroje též nový napájecí zdroj a dohlížecí obvod.
Abstrakt EN: Test installation of replacement of lightbulb positive signalling on level crossing by means of light source with high power LEDs is presently in progress. Test installation proceeds on level crossing in Besiny on track Horazdovice - Klatovy. Better optical characteristics, higher service life and lower power consumption are main advantages of the new device. Fundamental difference in comparison with other solutions is possibility of replacement without exchange of signal optics, which is economically profitable. New construction includes except the source of light itself also the new power supply unit with supervisory circuit.
Klíčová slova

Zpět

Patička