Přejít k obsahu


Projekt SDI-EDU jako příklad celoživotního vzdělávání v územním plánování

Citace:
JANEČKA, K. Projekt SDI-EDU jako příklad celoživotního vzdělávání v územním plánování. 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The SDI-EDU project as an example of lifelong learning in the spatial planning area
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D.
Abstrakt CZ: Projekt SDI-EDU for regional and urban planning (SDI-EDU) byl předložen a schválen Evropskou komisí k financování v rámci programu Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací v rámci výzvy 2009. Tyto projekty jsou zaměřeny na adaptaci a začlenění inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných nebo soukromých systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Cílem projektů je zvýšení kvality evropského systému odborného vzdělávání a přípravy. S implementací směrnice INSPIRE vyvstává silný požadavek na budování znalostních kapacit a na přenos znalostí mezi územními plánovači, evropskými regiony či jednotlivými magistráty. Projekt SDI-EDU, který odstartoval 1. října 2009 a jehož doba trvání je 24 měsíců, je zaměřen na přenos znalostí z evropských výzkumných projektů souvisejících s tvorbou prostorové datové infrastruktury pro územní plánování v kontextu směrnice INSPIRE. Příkladem jsou například projekty HUMBOLDT či PLAN4ALL. Složení konsorcia projektu SDI-EDU by mělo zaručit úspěšnou realizaci vytčených cílů projektu, a to především podpořit vzdělávání v oblasti územního plánování a podílet se na vytvoření mezinárodního vzdělávacího geoportálu pro územní plánování. Koordinátorem celého projektu je oddělení geomatiky na Západočeské univerzitě v Plzni.
Abstrakt EN: The SDI-EDU for regional and urban planning project was approved for financing under the Leonardo da Vinci - Transfer of Innovations programme. This kind of projects is concentrated on transfer of innovations gained in the related European research projects. The focus is on improving of the system of education on all national, local and regional levels. The SDI-EDU project started in October 2009, its duration is 24 motnhs. It is aimed on transfer of innovative content from the projects which deal with spatial planning like PLAN4ALL or HUMBOLDT. The project is coordinated by University of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička