Přejít k obsahu


Geomorphologic Information System

Citace:
JEDLIČKA, K. Geomorphologic Information System. Santiago, 2009., ISBN: 978-1-907075-02-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Geomorphologic Information System
Rok vydání: 2009
Místo konání: Santiago
Název zdroje: International Cartographic Association
Autoři: Ing. Karel Jedlička PhD.
Abstrakt CZ: Geomorfologický informační systém (GmIS) je vyvíjen v týmu geomorfologů a geomatiků z Univerzity Komenského v Bratislavě (Slovensko) a Západočeské univerziti v Plzni (Česká republika). Geomorfologický informační systém je speciální typ geografického informačního systému (GIS), který může být užitečný pro geomorfologa v různých situacích při výzkumu. To lze chápat jako určitý typ GIS, zaměřený na geomorfologická data.
Abstrakt EN: Geomorphologic information system (GmIS) is being developed in a team containing of professional geomorphologists and geoinformatics from Commenius University in Bratislava (Slovakia) and University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic). The Geomorphologic Information System is a special type of Geographic Information System (GIS), which can be helpful to geomorphologist in various situations in research. It can be understand as a specific type of GIS, focused on geomorphologic data.
Klíčová slova

Zpět

Patička