Přejít k obsahu


Konceptová analýza aranžmá výtvarných úkolů na 1. stupni ZŠ

Citace:
LUKAVSKÝ, J. Konceptová analýza aranžmá výtvarných úkolů na 1. stupni ZŠ. In Vizuální gramotnost. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010, s. 146-159. ISBN: 978-80-7290-487-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conceptual analysis of task arrangement in visual culture art education in basic school
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Text vychází z koncepce reflefktivního praktika a jeho kompetenčních požadavků na učitele výtvarné výchovy. Představuje aplikaci metody konceptové analýzy, přičemž neřeší její teoretický ani metodologický kontext. Ústředním problémem je otázka aspektů využitelnosti konceptové analýzy pro hodnocení učitelova aranžování výrazové hry ve výtvarné výchově. Při zadávání úkolu a využívání didaktických důrazů při řízení aktivity manifestují učitelé svoji didaktickou znalost obsahu (DZO). Popis projevů DZO je možné využít pro vysvětlení na učitelovi činnosti v širších socio-kulturních souvislostech, jednak pro hodnocení její účelnosti v rámci struktury herní situace. Po úvodu do problematiky následují tři kazuistiky konceptových analýz. Autory sledovaných výukových aktivit byli studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na FPE, ZČU v Plzni. Na závěr je představen návrh kritérií pro hodnocení úspěšnosti aranžování výrazových her.
Abstrakt EN: The general basis of the paper is concept of reflective practise. Subject frame of the paper is constituted by the method of Conceptual analysis. It does not deal with the theoretical and methodological level. The central theme is this question: to what extent it is possible to use the Conceptual analysis as a tool for evaluation teacher's arrangement of expressional game in art education. When teachers assign task and use didactic accents, they manifest their pedagogical content knowledge (PCK). It is possible to describe and explain expression of PCK in wider socio-cultural context, or to judge his acting normatively according to the expressional game's content structure. Theoretical introduction is followed by conceptual analysis of three lessons. Their authors are students of Teacher Training for BSPL Teachers in Faculty of Education, Pilsen. Finally is presented criteria proposal for evaluating arrangement of expressional game.
Klíčová slova

Zpět

Patička