Přejít k obsahu


The relation of rapid ultrafilters and Q-points to van der Waerden ideal

Citace:
FLAŠKOVÁ, J. The relation of rapid ultrafilters and Q-points to van der Waerden ideal. Praha, 2010. ISSN:0001-7140
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The relation of rapid ultrafilters and Q-points to van der Waerden ideal
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: RNDr. Jana Flašková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek poukazuje na jeden z rozdílů mezi rapid ultrafiltry a Q-body: Rapid ultrafiltry mohou mí prázdný průnik s van der Waerdenovým ideálem, zatímco Q-body mají s van der Waerdenovým ideálem vždy neprázdný průnik. Za předpokladu Martinova axiomu pro spočetné množiny zkonstruujeme také W-ultrafiltr, který není Q-bod.
Abstrakt EN: We point out one of the differences between rapid ultrafilters and Q-points: Rapid ultrafilters may have empty intersection with the van der Waerden ideal, whereas every Q-point has a non-empty intersection with the van der Waerden ideal. Assuming Martin's axiom for countable posets we also construct a W-ultrafilter which is not a Q-point.
Klíčová slova

Zpět

Patička