Přejít k obsahu


dvbMonitor

Citace:
FIALA, P. dvbMonitor. Plzeň, 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: dvbMonitor
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Fiala
Abstrakt CZ: Program dvbMonitor je určen pro monitorování digitálního vysílání pod operačním systémem Linux. Aplikace je napsána v jazyce C++ s využitím knihovny Qt4. Linux DVB API je použito pro obsluhu digitální karty. Je zajištěna podpora pro systém digitálního vysílání DVB-T s možností rozšíření pro ostatní standardy digitální televize. Zakladní parametry zahrnují automatické a manuální vyhledávání multiplexů, přehledné zobrazení tabulek transportního toku,sledování a záznam programu, přehled bitových rychlostí komponent transportního toku a jejich zobrazení do grafu.
Abstrakt EN: Program dvbMonitor is designed for monitoring digital broadcasting under Linux operating system. The application is written in C++ using Qt4 library. Linux DVB API is used to control a digital TV card. Program provides support for the digital broadcasting DVB-T with possible extension to other digital television standards. Basic parameters include automatic and manual multiplexes searching, transparent view of the transport stream tables, monitoring and recording of the program, an overview of the transport stream components bit rates and display of this components to graph.
Klíčová slova

Zpět

Patička