Přejít k obsahu


Zapojení regulačních obvodů primárních NPU trakčního měniče s řízením založeným na statickém modelu

Citace:
ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Zapojení regulačních obvodů primárních NPU trakčního měniče s řízením založeným na statickém modelu. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control system circuit connection of primary traction converter with control based on a static model
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Žák , Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Nová struktura regulačních obvodů pro řízení primárních napěťových pulzních usměrňovačů trakčního meniče se středofrekvenčním transformátorem. Tato regulační struktura umožňuje přímou regulaci proudu troleje v kartézských souřadnicích.
Abstrakt EN: New control circuits structure for control of primary voltage-source active-converters of traction converter with medium-frequency transformer. This control structure make possible direct control of trolley current at cartesian coordinates.
Klíčová slova

Zpět

Patička