Přejít k obsahu


Zapojení regulačních obvodů primárních napěťových pulzních usměrňovačů trakčního měniče s vektorovým řízením

Citace:
ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Zapojení regulačních obvodů primárních napěťových pulzních usměrňovačů trakčního měniče s vektorovým řízením. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control system circuit connection of primary voltage-soucre active-rectifier of traction converter with vector control
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Žák , Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Nová struktura regulačních obvodů pro řízení primárních napěťových pulzních usměrňovačů trakčního meniče se středofrekvenčním transformátorem. Tato regulační struktura umožňuje přímou regulaci proudu troleje. Regulace složek proudu je realizována v rotujícím souřadném systému d, q svázaném s vektorem napájecího napětí.
Abstrakt EN: New control circuits structure for control of primary voltage-source active-converters of traction converter with medium-frequency transformer. This control structure make possible direct control of trolley current. Control components of the current is realized in a rotating system d, q, tied with the voltage vector.
Klíčová slova

Zpět

Patička