Přejít k obsahu


Výuka psychologie na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v rámci strukturovaného studia

Citace:
MIŇHOVÁ, J., PRUNNER, P. Výuka psychologie na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v rámci strukturovaného studia. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania : 1diel. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela (Pedagogická fakulta), 2005. s. 400-402. ISBN: 80-8083-107-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Education of Psychology on Pedagogical Faculty of ZČU in Pilsen within the Structured Education
Rok vydání: 2005
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela (Pedagogická fakulta)
Autoři: Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc. , Doc. PhDr. Pavel Prunner CSc.
Abstrakt CZ: Článek upozorňuje na přednosti a rizika tohoto strukturovaného studijního programu. Východiska při koncipování studia psychologie v bakalářském a navazujícím magisterském studiu.
Abstrakt EN: The article draws attention to the benefits and risks of the structured studying program and to the standpoints for drawing up the bachelor and magister psychology studying program.
Klíčová slova

Zpět

Patička