Přejít k obsahu


Software pro vyhodnocení frekvenčních charakteristik pohonu z naměřených dat

Citace:
JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Software pro vyhodnocení frekvenčních charakteristik pohonu z naměřených dat. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for computation of frequency characteristics of traction drive from measured data
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D. , Ing. Jan Majorszký
Abstrakt CZ: Software analyzuje naměřená data proudu injektovaného do meziobvodu pohonu a vybuzeného proudu a spočítá a vykreslí frekvenční charakteristiky pohonu.
Abstrakt EN: Software analyses measured data of the current injected into the DC circuit and excited current and calculates and draw frequency characteristics of drive
Klíčová slova

Zpět

Patička