Přejít k obsahu


NESTAB2010a - Software pro vyhodnocení měření termomechanických nestabilit kotoučových rotačních součástí.

Citace:
ŠROUB, J., KOHLSCHÜTTER, T. NESTAB2010a - Software pro vyhodnocení měření termomechanických nestabilit kotoučových rotačních součástí.. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: NESTAB2010a - Software for evaluation of the thermomechanical instability measurement of discrotaryparts.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Šroub , Ing. Tomáš Kohlschütter
Abstrakt CZ: Jedná se o software, který byl vytvořen pro vyhodnocení měření termomechanických nestabilit kotoučových rotačních součástí. Software zpracovává výstupní signály čidel teploty, tlaku, zrychlení a otáček snímané za rotace součásti a výsledky kalibračních měření. Software dále automatizovaně vyhodnotí měřené veličiny v rozložení na jednotlivé otáčky a zobrazí je ve formě čárových, plošných teplotních polí.
Abstrakt EN: The software is intended for the evaluation of measurement softhermo-mechanical instabilities of discrotaryparts. The software processes output signals of temperature, pressure, acceleration and RPM sensors recorded during rotation and results of calibration measurement. The software further automatically evaluates the measured quantities distributed on individual revolutions and it displays them if the form of line and area plots.
Klíčová slova

Zpět

Patička