Přejít k obsahu


Project Database - Software pro podporu řešení projektů

Citace:
ŠROUB, J., KOHLSCHÜTTER, T. Project Database - Software pro podporu řešení projektů. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project Database - Software forsupport project management
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Šroub , Ing. Tomáš Kohlschütter
Abstrakt CZ: Software Project Database funguje jako webový portál pro podporu řešení projektů. Jeho smyslem je vytvořit prostředí, ve kterém se budou všichni řešitelé daného problému vzájemně informovat o provedených úkolech. Základním kamenem portálu má být jednoduchost výměny informací. Jednotlivým spoluřešitelům jsou prostřednictvím portálu zasílány informace o řešení včetně všech výsledků. Zaznamenávání činností dále umožní snadnější ohodnocení provedených aktivit a tím i tvorbu rozpočtu projektu
Abstrakt EN: Software Project Database works as a web portal for support project management. Its purpose is to create an environment in which everyone solvers of the problem, inform each other about their tasks. The cornerstone of the portal is simple information exchange. Individual solvers are sent information about solutions through the portal, including all results. Logging activities also allow easier evaluation of activities and thus making the project budget.
Klíčová slova

Zpět

Patička