Přejít k obsahu


Aktivní identifikační metody využitelné pro ostrovní provozy decentralizovaných zdrojů pracujících s jednofázovými měniči

Citace:
DVORSKÝ, E., SKOČIL, T. Aktivní identifikační metody využitelné pro ostrovní provozy decentralizovaných zdrojů pracujících s jednofázovými měniči. In Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2010. s. 1-6.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Active islanding detection methods for single-phase inverter with PR controler and harmonic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: EGÚ Praha Engineering
Autoři: Doc. Ing. Emil Dvorský CSc. , Ing. Tomáš Skočil
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá stanovením mezních hranic provozu přípustných pro provoz decentralizovaného FV generátoru se střídačem o výkonu 2000 W, pomocí aktivní identifikační metody fázového závěsu.
Abstrakt EN: This paper presents a review of some techniques for islanding detection, especially by using inverter based DG applications and it also focuses on several islanding detection methods for a single-phase current-control voltage inverter working with a PV system connected into the grid. It is deliberated a single-phase inverter with maximum power of 5 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička