Přejít k obsahu


Active islanding detection methods for single-phase inverter with PR controler and harmonic

Citace:
DVORSKÝ, E., SKOČIL, T. Active islanding detection methods for single-phase inverter with PR controler and harmonic. In Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources 2010. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010. s. 88-89. ISBN: 978-80-89402-21-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Active islanding detection methods for single-phase inverter with PR controler and harmonic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Doc. Ing. Emil Dvorský CSc. , Ing. Tomáš Skočil
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na použítí dvou aktivních metod identifikace ostrovního provozu pro jednovázové prodově řízené napěťové střídače napájené z fotovoltaickým systémů, které jsou připojené k síti.
Abstrakt EN: This paper focuses on two active islanding detection mhetod for a single-phase current control voltage invertor working with PV system conected into the grid.
Klíčová slova

Zpět

Patička