Přejít k obsahu


TBB Design Tool - Výpočetní software pro návrh struktury tepelné box-bariéry.

Citace:
ŠVANTNER, M., OČENÁŠEK, J., KOHLSCHÜTTER, T. TBB Design Tool - Výpočetní software pro návrh struktury tepelné box-bariéry.. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: TBB Design Tool - Computational software for thermal box-barrier structure design proposal.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Jan Očenášek Ph.D. , Ing. Tomáš Kohlschütter
Abstrakt CZ: TBB Design Tool je software pro návrh struktury tepelné box-bariéry (TBB) pro měření v extrémních podmínkách. Tepelná box-bariéra se využívá např. při měření teplot v průběžných průmyslových pecích, kde chrání měřicí ústřednu před působením vysokých teplot. Teploty okolí přitom mohou dosahovat 1200-1300°C a vyžaduje se, aby teplota uvnitř TBB nepřesáhla 60°C po dobu několika hodin. Návrh TBB je na základě dalších omezujících podmínek potřeba provádět zvlášť pro každou aplikaci. TBB Design Tool umožňuje výpočet tepelných procesů a prostupu tepla přes jednotlivé vrstvy. Výpočet je postaven na MKP principu řešení nestacionárního tepelného procesu pro nelineární vlastnosti jednotlivých vrstev včetně řešení fázové přeměny vody, která tvoří jednu z vrstev TBB. Software umožňuje optimalizaci tloušťky jednotlivých vrstev tak, aby byly splněny všechny podmínky kladené na TBB (maximální teplota uvnitř TBB při zadané okolní teplotě a době působení, maximální rozměry TBB, rozměry vnitřního prostoru apod.).
Abstrakt EN: TBB Design Tool is software for TBB structure design used for a measurement in extreme conditions. The TBB is e.g. used for temperature measurement in industrial continuous furnaces, where it protects a measurement device against high temperatures. The surroundings temperature can be 1200-1300°C and the temperature inside the TBB should not exceed 60°C. It is necessary to propose a design of the TBB structure for each application. The software enables computing of thermal processes and heat transfer through individual layers of the TBB structure. The computation algorithm is based on FEM and it solves a transient thermal process with nonlinear material properties of individual layers including a phase change process of water which is one of the layers. The software allows optimization of each layer thickness so that all required conditions are satisfied (the max temperature inside the TBB at given surroundings temperature and exposure time, maximum dimensions of the TBB, inside space dimensions etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička